Zbrodnia Katyńska .

6 kwietnia, o godz. 1100, w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Polnej 11A
w Działdowie, odbędzie się prelekcja pt. ,,Zbrodnia katyńska i inne zbrodnie NKWD”. Zebrani będą mieli okazję wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez Panią dr Annę Adamus z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej ,,Pamięć i Tożsamość” oraz Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Inicjatywa ta powstała w związku z kolejnym już Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który według rozporządzenia Sejmu z 2007 roku obchodzić będziemy 13 kwietnia. W tym właśnie dniu, w 1943 roku, do opinii publicznej została przekazana informacja o odkryciu przez Niemcy masowych grobów Polskich Oficerów w Katyniu pod Smoleńskiem.Zorganizowana konferencja jest przedsięwzięciem będącym kontynuacją rozpoczętego we wrześniu 2016 roku programu edukacyjnego ,,Z historią na TY”, nad którym patronat honorowy objęła Pani Senator RP Bogusława Orzechowska.

Wydarzenia te w historii polskiej są symbolem jednego z najbardziej szokujących, a zarazem mało znanych masowych ludobójstw w historii XX wieku, w skutek którego straciło życie ponad 21 tys. obywateli Polski. Byli to ludzie, których uznano za „wrogów władzy sowieckiej”, w większości stanowiących elitę naszego narodu. Obowiązkiem pokoleń żyjących obecnie jest powstrzymywanie pamięci o tych tragicznych wydarzeniach, które tak masowo próbuje się przemilczeć na kartach współczesnej historii. Jest to jedyna rzecz, jaką możemy uczynić dla tych, którzy stali się ofiarą działań okupanta oraz jedną z wielu, jaka może przyczynić się do tego, aby nigdy więcej na ziemi nie doszło do tak straszliwego aktu okrucieństwa.

About the author: admin