Zapraszamy na prelekcję o Zbrodni Wołyńskiej.

Stowarzyszenie wraz Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego organizuje prelekcję w ramach programu edukacji historycznej „Z HISTORIĄ na TY”
pod honorowym patronatem Senator RP,
Pani Bogusławy Orzechowskiej.Prelekcja odbędzie się 8 lutego 2017r.  o godz. 11.00 – dla młodzieży  ze szkół ponadgimnazjalnych, a o godz. 17.00 – dla mieszkańców .
W okresie międzywojennym Wołyń pozostawał w granicach Polski. Ludność województwa wołyńskiego składała się z Ukraińców (69 proc.), Polaków (16 proc.), Żydów (10 proc.) oraz przedstawicieli innych narodowości (5 proc.). Po wybuchu II wojny światowej tereny te znalazły się pod okupacją sowiecką. Wtedy też doszło do deportacji przedwojennej elity społecznej w głąb Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Od czerwca 1941 roku do grudnia 1942 roku, w okresie okupacji niemieckiej, miała miejsce niemal całkowita zagłada ludności żydowskiej. W akcjach eksterminacji brali udział policjanci ukraińscy, którzy w marcu 1943 roku zdezerterowali i przyłączyli się do Ukraińskiej Powstańczej Armii. W 1943 roku nacjonaliści ukraińscy dokonali masowych
mordów na Polakach. Zabijano bez względu na wiek, płeć i status społeczny – również Ukraińców, którzy sprzyjali Polakom lub byli z nimi spokrewnieni. Zbrodnię popełnili
żołnierze UPA. Podlegała ona Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, kierowanej przez Stepana Banderę. Ataki na polskie skupiska z różną intensywnością trwały przez cały rok 1943. Zapoczątkował je w lutym atak w kolonii Parośla Pierwsza, gdzie zginęło około 170 Polaków. Apogeum nastąpiło 11 lipca, kiedy to UPA zaatakowała 99 polskich miejscowości w trzech powiatach. Jednoczesne ataki na bezbronne skupiska ludności polskiej trwały do końca sierpnia. Wielu Polaków ocalało dzięki pomocy ukraińskich sąsiadów. Pełna liczba ofiar polskich na Wołyniu wciąż jest nieznana.
Szacuje się, że w latach 1939–1944 z rąk OUN-UPA zginęło około 60 tys. Polaków. Ludobójstwo dokonane w latach 1939–1947 przez Ukraińców na Polakach zamieszkujących przede wszystkim tereny Wołynia i Galicji Wschodniej określa
się mianem Zbrodni Wołyńskiej. W sumie pochłonęła ona 100–130 tys. ofiar.

About the author: admin