Zapraszamy do uczczenia 75. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Antoniego J. Nowowiejskiego

28 maja 1941 r. zginął śmiercią męczeńską Pasterz diecezji płockiej Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. Dokładne miejsce śmierci i pochówku nie jest nam znane do dziś. W myśl słów Jezusa Chrystusa: Dobry Pasterz oddaje swoje życie za owce, błogosławiony Antoni Julian do końca swoich dni trwał we wierze, która dawała mu siłę do przetrwania ostatnich miesięcy, tygodni i dni w niemieckiej niewoli. Siłę do trwania w tej wierze jak i moc do przebaczenia oprawcom czerpał przede wszystkim z darów Kościoła, które umacniały go w tych trudnych chwilach.
Opatrzność Boża zrządziła, że doczesne szczątki Biskupa płockiego nie spoczęły w krypcie katedry płockiej, lecz uświęciły działdowską ziemię. Biskup toruński Andrzej Suski, w jednej ze swych homilii powiedział, że: „ziemia, na której przelali krew błogosławieni Biskupi, jest ziemią świętą, rodzimym sanktuarium(…)”.

Z okazji zbliżającej się 75. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego Antoniego Juliana Nowowiejskiego, warto przytoczyć fragment ostatniego listu bł. Biskupa do wiernych diecezji płockiej:

„Wszyscy miłujcie się nawzajem, jedni drugich wspomagajcie
uczynkiem, słowem, nawet myślą i pragnieniem,
a przede wszystkim modlitwą.
O kościele swoim pamiętajcie.
Dusze zmarłych wspomagajcie.
Módlcie się, a nie przestawajcie, aż uprosicie u Boga
wszystkie łaski, jakie wam będą potrzebne.”

Możemy dzisiaj z całą pewnością powiedzieć, że ten ostatni list jest duchowym testamentem, jaki pozostawił dla nas Biskup Męczennik. Idąc za jego duchowymi wskazaniami pragniemy wypełniać jego ostatnią wolę.
Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie organizuje 28 maja 2016 r. o godzinie 19.00 spotkanie religijno-patriotyczne w miejscu dawnego niemieckiego obozu zagłady Soldau, przy ulicy Grunwaldzkiej.

W programie spotkania m.in. modlitwa za pomordowanych w niemieckim obozie Soldau, za wszystkie ofiary totalitaryzmu; złożenie wieńców i zapalenie zniczy w miejscu kaźni.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i okolic, a także ludzi dobrej woli do jak najliczniejszego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Działdowo, dnia 18 maja 2016 r.
ZARZĄD
STOWARZYSZENIA
Odnowy Chrześcijańskiej

About the author: admin