„Z Historią na TY” 2017/2018

Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” od września 2017r. rozpoczyna 2. edycję programu edukacji historycznej
„ Z HISTORIĄ na TY” 2017/2018 dla młodzieży szkolnej.
Program edukacji historycznej to kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego,
a przede wszystkim promowanie świadomego patriotyzmu.

W ramach naszego autorskiego programu mamy do zaoferowania młodzieży wiele prelekcji prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników Instytutu Pamięci Narodowej oraz innych instytucji kultury. Program ukazuje stosunek młodego pokolenia do własnej Ojczyzny, przywiązanie i miłość do niej, a także poczucie wspólnoty międzypokoleniowej i między wszystkimi Polakami. Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się
w umyśle i sercu młodej Polki i młodego Polaka, zależeć będzie świadomość swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązanie do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących.

Program edukacji historycznej jest jednym z głównych celów Statutowych realizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Już teraz zapraszamy przede wszystkim Naszą młodzież oraz nauczycieli do uczestnictwa w programie „Z HISTORIĄ na TY” . Pierwsze spotkanie inaugurujące odbędzie się 6 września 2017r. o godz. 11.00 w auli CKU , ul. Polna 11 A.

Naród, który zapomina o swojej historii może być skazany na jej powtórne przeżycie”

 

Zarząd Stowarzyszenia

About the author: admin