Wystawa „Polskie państwo podziemne-Armia Krajowa”

16 stycznia 2017r. o godz. 16.00 odbyło się otwarcie wystawy o Armii Krajowej, która wspólnie przygotowali: IPN Gdańsk, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz nasze stowarzyszenie. Spotkanie poprowadził oraz otworzył wystawę Prezes Stowarzyszenia Pan Zenon Gajewski, który wszystkich serdecznie przywitał . Omówił działalność stowarzyszenia oraz przypominał cele statutowe Statutowe Stowarzyszenia.
Wystawa prezentuje fenomen powstania i działania Polskiego Państwa Podziemnego. Kolejne plansze opowiadają o początku konspiracji we wrześniu 1939 r., formach walki przeciwko okupantowi zarówno niemieckiemu, jak i sowieckiemu, powstaniu i działalności władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie, działalności podziemnego sądownictwa i edukacji, przebiegu Akcji „Burza”, wybuchu Powstania Warszawskiego. Na wystawie znajdują się także informacje o „Żołnierzach Wyklętych”, którzy kontynuowali walkę o niepodległą Polskę po 1944 roku.

18 stycznia odbędzie się prelekcja poświęcona Armii Krajowej, którą wygłosi Pan Dariusz Szubarczyk-IPN Gdańsk. Dla młodzieży prelekcja o godz. 11.00, dla mieszkańców o godz. 17.00 .

About the author: admin