Umarli nie milczą-Oni wołają najgłośniej !

20 maja w Działdowie, z okazji 76. rocznicy śmierci patronów Miasta Działdowa, Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego, odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna. Inicjatywa zorganizowana została przez działdowskie Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej ,,Pamięć i Tożsamość”. Celem podjętego działania było uczczenie pamięci o wszystkich pomordowanych w  niemieckim obozie Soldau w Działdowie .

Obchody rozpoczęły się o godz. 1000 na placu koszarowym, przy ul. Grunwaldzkiej 5. Po przywitaniu gości przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Zenona Gajewskiego, przedstawiciele samorządów, lokalnych instytucji i służb mundurowych, złożyli wieńce pod pamiątkowymi tablicami Błogosławionych Biskupów Płockich .

 

Drugą część sobotnich obchodów stanowiła konferencja naukowa pt. ,,Jeśli Ci umilkną kamienie wołać będą. Niemiecki obóz Soldau w Działdowie”. W auli Centrum Kształcenia Ustawicznego wystąpili: dr Adam Matyszewski z wykładem pt. ,,Antonii Julian Nowowiejski jako liturgista”, ks. kanonik Marian Ofiara z prelekcją pt. ,,Obóz zagłady Soldau z uwzględnieniem duchowieństwa i osób zakonnych” oraz dr Waldemar Brenda, naczelnik delegatury IPN w Olsztynie z wystąpieniem zatytułowanym ,,Obóz NKWD w Działdowie”.

Była to druga z rzędu, tego typu uroczystość. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w 2016 roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Bogusława Orzechowska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Brzezin oraz Burmistrz Miasta Działdowa Grzegorz Mrowiński.

Andrzej Rutecki – Sekretarz Stowarzyszenia

About the author: admin