Stowarzyszenie upamiętniło 80.rocznicę zbrodni na Polakach w ZSRS .

„Operacja antypolska NKWD 1937-1938”
W dniu 8 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej oraz dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Działdowa zorganizowało prelekcję w 80. rocznicę wydania rozkazu nr 00485 przez Komisarza Ludowego NKWD Nikołaja Jeżowa o wymordowaniu Polaków na sowieckiej ziemi. Prelekcję wygłosił Piotr Szubarczyk-pracownik IPN w Gdańsku. Operację antypolską NKWD z lat 1937-1938 określa się mianem Wielkiego Terroru.  W swoim wystąpieniu prelegent zauważył, że wszystkie zbrodnie dokonywane przez Sowietów w latach 20 i 30 XX w.  miały być zemstą za rok 1920, kiedy to Wojsko Polskie zatrzymało najazd bolszewików na nasz kraj i Europę.  Według danych archiwalnych sowieckich w „operacji polskiej” zamordowano ponad 111 tyś. Polaków.  Prelegent stwierdził, że wielka czystka w państwie Stalina to holocaust polski. 

Przytaczał również zeznania świadków z tamtego okresu m.in. Heleny Trybel, która mawiała: Być Polakiem w ZSRS w latach 30. wieku XX, to tak jak być Żydem w państwie Hitlera.

Na koniec naszego spotkania został zaprezentowany film pt. : „Ojcu” . Jest Historia Kresowianina Adama Bandrowskiego, polskiego nauczyciela z Winnicy, widziana oczyma jego trzyletniej córki Aliny. Bandrowski był jedną z ponad 100 tys. ofiar ludobójstwa, dokonanego w czasach Wielkiego Terroru Stalina na Polakach-obywatelach ZSRS.

 

PIOTR SZUBARCZYK –  Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1976 był uczestnikiem opozycji demokratycznej w PRL. Po 1990 publikował w „Gazecie Kartuskiej”, został wybrany przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Polsce. Został publicystą w dziedzinie historii, głównie czasów najnowszych. Autor kilkuset artykułów, które ukazywały się m.in. w „Naszym Dzienniku”. Od 2001 do 2012 pracował w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.Był konsultantem przy produkcji spektaklu Teatru Telewizji pt. Inka 1946 z 2007 autorstwa Wojciecha Tomczyka, w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz, poświęconego Danucie Siedzikównie ps. „Inka” oraz filmu dokumentalnego pt. Dywizja nastolatków z 2008 w reżyserii Aliny Czerniakowskiej.

Na wniosek byłych więźniów politycznych Prezydent RP przyznał mu 1 kwietnia 2011 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski”.

About the author: admin