Projekcja filmu w Senacie RP.

6 czerwca 2018 r. członkowie oraz sympatycy stowarzyszenia wybrali się do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na zaproszenie Marszałka pana Stanisława Karczewskiego oraz Senator RP pani Bogusławy Orzechowskiej.
O godz. 18.00 odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci”.
Podczas spotkania był obecny również dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. 

 

Spotkanie poprowadziła pani Senator, która przywitała licznie zaproszonych gości. Głos zabrał pan Marszałek oraz Prezes IPN. Następnie refleksją nad tworzeniem filmu podzieliła się z zebranymi pani Maria Cegiełka. Jeszcze przed pokazem głos zabrał prezes stowarzyszenia pan Zenon Gajewski.
Po filmie głos zabrał wiceprezes stowarzyszenia pan Andrzej Rutecki, który w kilku słowach omówił projekt „Od koszar przez obóz do Miejsca Pamięci Narodowej” oraz podziękował wszystkim tym, którzy brali udział przy realizacji filmu o niemieckim obozie Soldau.

Na spotkaniu w Senacie RP nie zabrakło również działdowskiej rodziny, czyli byłych więźniarek obozu KL Soldau:  Pani Teresy Krowickiej, Henryki Taube oraz Krystyny Gajewskiej.
Na zakończenie spotkania wszyscy stanęli do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.