Autorski program edukacji historycznej dla młodzieży szkolnej „Z Historią na TY”

Autorski program edukacji historycznej dla młodzieży szkolnej „Z Historią na TY” ma sprzyjać rozwojowi postaw patriotycznych młodzieży oraz pogłębianiu wiedzy o naszym regionie, o naszej Ojczyźnie, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności. Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez większą świadomość własnych korzeni,z których się wywodzimy.

Promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli. Program ma też służyć pomocą w przygotowaniu uczniów do otworzenia serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Poszerza on treści z zakresu wychowania patriotycznego, historycznego.

Program ma ukazywać stosunek młodego pokolenia do własnej Ojczyzny, przywiązanie i miłość do niej, a także poczucie wspólnoty międzypokoleniowej i między wszystkimi Polakami.
Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym . Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu młodej Polki i młodego Polaka, zależeć będzie świadomość swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce.

 

Program edukacji historycznej jest jednym z głównych celów Statutowych realizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Współpracujemy przede wszystkim z Instytutem Pamięci Narodowej- a szczególnie z Biurem Edukacji Narodowej IPN, które prowadzi działania edukacyjne, wystawiennicze i wydawnicze w kraju i za granicą, w zakresie porozbiorowej i najnowszej historii Polski .

Współpracujemy również z muzeami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.
Na terenie naszego miasta i powiatu współpracujemy z Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego, ze szkołami oraz Urzędem Miasta Działdowo i Starostwem Powiatowym-wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z naszej oferty edukacyjno-historycznej serdecznie zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  513-024-691 .

 

About the author: admin