Prelekcje zorganizowane w roku szkolnym 2016/2017

PROGRAM EDUKACJI HISTORYCZNEJ „ Z Historią na TY”
ma sprzyjać rozwojowi postaw patriotycznych młodzieży oraz pogłębianiu wiedzy o naszym kraju, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności. Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez większą świadomość własnych korzeni, promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli.

1. „Polski październik-węgierski październik.”

Data wydarzenia: 15.09.2016r.
Prelegent: Dawid Zagził- pracownik delegatury IPN w Olsztynie.

23 października 1956 roku w Budapeszcie doszło do manifestacji, które przerodziły się w rewolucję krwawo stłumioną po kilkunastu dniach przez Sowietów. Zginęło 2,5 tysiąca osób. Trzy miesiące po śmierci Józefa Stalina, w czerwcu 1953, I sekretarz Węgierskiej Partii Pracujących Matyas Rakosi – uczeń Stalina i dyktator, pod naciskiem nowych władz radzieckich zrezygnował ze stanowiska premiera Węgier. W społeczeństwie węgierskim nasilały się dążenia wolnościowe. Doniesienia o polskim czerwcu 1956 roku podgrzewały te nastroje.

2.”Nie widzę dla nas innego wyjścia, aniżeli czwarty rozbiór Polski”
( W.Potiomkin- wiceminister Spraw Zagranicznych ZSRR) – Napaść wojsk Radzieckich na Polskę 17 września 1939r.

Data wydarzenia: 04.10.2016r.
Prelegent: Sławomir Błażewicz – kustosz z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

17 września 1939 r. wschodnią granicę Rzeczypospolitej na całej długości przekroczyła Armia Czerwona. Władze Związku Sowieckiego złamały kilka porozumień zawartych z rządem polskim, przede wszystkim układ o nieagresji z 1934 r., obowiązujący do 1945 r. Napaść na Polskę i pogwałcenie zawartych porozumień tłumaczyły rzekomym rozpadem państwa polskiego i nieistnieniem jego władz.

3. „Godło Polski w tysiącletniej historii Państwa.”

Data wydarzenia: 10.11.2016r.
Prelegent: Franciszek Płóciennik- pracownik działu edukacji w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Godło, barwy i hymn to symbole narodowe. Są one wyrazem jedności i tożsamości narodowej. Towarzyszą narodowi w ważnych, czasem ciężkich chwilach jego istnienia.
Najstarszym polskim symbolem jest godło – Orzeł Biały w koronie na czerwonym polu. Początki Orła Białego, jako późniejszego symbolu państwa, sięgają początków powstania państwa polskiego i związane są z pierwszą rządzącą dynastią Piastów. Orzeł jako herb dynastii występował najczęściej na monetach, pieczęciach, elementach uzbrojenia i chorągwiach.

4. Bohaterowie Solidarności w Działdowie.”


Data wydarzenia: 01.12.2016r.

1 grudnia 2016r. na zaproszenie naszego Stowarzyszenia przybyli Państwo Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Od roku 1976 stali się jednymi z najaktywniejszych działaczy opozycji demokratycznej, a w 1978r. współzałożycielami Wolnych Związków Zawodowych.
Młodzież była bardzo zaciekawiona i poruszona . Można powiedzieć,że dotknęli historii w sposób namacalny.
5. „Polskie Państwo Podziemne- Armia Krajowa.”

Data wydarzenia: 18.01.2017r.
Prelegent: dr Piotr Szubarczyk – pracownik Oddziału Gdańskiego Biura Edukacji Publicznej IPN

Rozbiór Rzeczypospolitej dokonany przez Niemcy i ZSRS we wrześniu 1939 r. nie zmusił Polaków do kapitulacji. Internowany w Rumunii Prezydent RP Ignacy Mościcki na mocy obowiązującej konstytucji wyznaczył swojego następcę – Władysława Raczkiewicza, ten zaś powołał rząd z gen. Władysławem Sikorskim na czele. Mimo okupacji ziem Rzeczypospolitej przez Niemcy i ZSRS ciągłość prawna państwa polskiego została zachowana.

6. ,,Antypolska akcja” OUN i UPA Bandery – Rzeź Wołyńska.”
Data wydarzenia: 08.02.2017r.
Prelegent: Zenon Gajewski- Prezes Stowarzyszenia

Wg szacunków, na skutek Rzezi Wołyńskiej, życie straciło ok. 100-130 tys. osób. W tej sprawie Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął 32 śledztwa. Wszystkie, na drodze do prawdy, napotykały szereg trudności. Mimo tego, każde z nich potwierdza, że na ziemiach północno-wschodniej Polski, w okresie od lutego 1943 do lutego 1944 roku, miało miejsce ludobójstwo, którego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści.

7. Żołnierze wyklęci- nowa konspiracja czy kontynuacja polskiego państwa podziemnego?”

Data wydarzenia: 02.03.2017r.
Prelegenci: prof. Ryszard Jukiewicz, dr Waldemar Brenda- naczelnik delegatury IPN w Olsztynie, Patryk Kozłowski-dyrektor Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

Polskie powojenne podziemie niepodległościowe – było emanacją dążeń niepodległościowych społeczeństwa polskiego wyrażaną na przekór wybitnie niekorzystnej sytuacji geopolitycznej.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele
wszystkich grup społecznych i zawodowych, (inteligencja, robotnicy i chłopi), partii politycznych (od socjalistów z WRN PPS, po SN i ONR), młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym imperatywem działania była gotowość walki o wolną Polskę.

8. ” Zbrodnia katyńska i inne zbrodnie NKWD”

Data wydarzenia: 6 kwietnia 2017

Prelegent: Pani Edyta Gula-pracownik IPN

Wydarzenia te w historii polskiej są symbolem jednego z najbardziej szokujących, a zarazem mało znanych masowych ludobójstw w historii XX wieku, w skutek którego straciło życie ponad 21 tys. obywateli Polski. Byli to ludzie, których uznano za „wrogów władzy sowieckiej”, w większości stanowiących elitę naszego narodu. Obowiązkiem pokoleń żyjących obecnie jest powstrzymywanie pamięci o tych tragicznych wydarzeniach, które tak masowo próbuje się przemilczeć na kartach współczesnej historii. Jest to jedyna rzecz, jaką możemy uczynić dla tych, którzy stali się ofiarą działań okupanta oraz jedną z wielu, jaka może przyczynić się do tego, aby nigdy więcej na ziemi nie doszło do tak straszliwego aktu okrucieństwa.

9. „Sowiecka zbrodnia na Polakach w latach 1937-1938″

Data wydarzenia: 19 maja 2017

Prelegent: Piotr Szubarczyk-pracownik IPN Gdańsk

Wielki Terror z lat 1937 i 1938 to cały ciąg operacji. Każda z nich była prowadzona według ściśle określonych zasad i skierowana przeciw określonej grupie. Te akcje były precyzyjnie zaplanowane.
Według badań ocenia się, że mogło zostać zamordowanych co najmniej 111 tys. Polaków, a szacunkowe dane sięgają nawet 200 tys. ofiar.

10. ” Od związków strzeleckich do Legionów Polskich” Marszałek Józef Piłsudski

Data wydarzenia:  7 czerwca 2017

Prelegent: Michał Rukat – pracownik Muzeum J.Piłsudskiego

 

 

 

About the author: admin