Polskie państwo podziemne-Armia Krajowa

Prelekcja o Armii Krajowej odbędzie się 18 stycznia 2017r. w auli CKU, ul. Polna 11 A w godzinach:  11.00- dla młodzieży szkolnej oraz o godz. 17.00 dla mieszkańców .
prelekcję wygłosi Pan Dariusz Szubarczyk- IPN Gdańsk .

Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa udostępniona do zwiedzania od 17 do 27 stycznia 2017r. w godz. od 8.00 do 16.00 ( aula CKU, Polna 11 A)

Ogólnopolska ekspozycja „Polska Walcząca” została przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Wystawa prezentuje fenomen powstania i działania Polskiego Państwa Podziemnego. Kolejne plansze opowiadają o początku konspiracji we wrześniu 1939 r., formach walki przeciwko okupantowi zarówno niemieckiemu, jak i sowieckiemu, powstaniu i działalności władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie, działalności podziemnego sądownictwa i edukacji, przebiegu Akcji „Burza”, wybuchu Powstania Warszawskiego. Na wystawie znajdują się także informacje o „Żołnierzach Wyklętych”, którzy kontynuowali walkę o niepodległą Polskę po 1944 roku. Ekspozycję uzupełniają zdjęcia z prac poszukiwawczych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w kwaterze „Ł” cmentarza na Powązkach, gdzie w ostatnich latach odnajdywane i identyfikowane są szczątki bohaterów Polski Walczącej, rozstrzelanych w komunistycznych więzieniach.

Oddział IPN w Gdańsku przygotował aneks pomorski. Zawiera on informacje o organizacjach konspiracyjnych działających na Kaszubach, przebiegu akcji „Burza” na Kaszubach i Kociewiu, uczestnikach Powstania Warszawskiego więzionych w obozie koncentracyjnym Stutthof. Aneks dopełniają sylwetki przywódców ruchu oporu na Pomorzu: podpułkownika Józefa Chylińskiego „Andrzeja”, pułkownika Jana Pałubickiego „Gradusa”, kapitana Stanisława Lesikowskiego „Lasa”.

About the author: admin