Antoni Julian Nowowiejski 1941-2016

Antoni Julian Nowowiejski urodził się 11 lutego 1858 r. we wsi Lubienia, w parafii Krynki k.Opatowa. W 1873 przeniósł się wraz z rodzicami do Płocka. W 1874 r. wstąpił do Seminarium Płockiego, a w 1881 r. przyjął święcenia kapłańskie. Podczas studiów wyróżniał się pilnością i systematycznością. W 1882 r. został mianowany profesorem liturgiki, teologii moralnej […]