Ojcowie Niepodległości w Działdowie.

W ramach akcji Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa” w naszym mieście została zaprezentowana wystawa „Ojcowie Niepodległości”. 13 czerwca 2018 r. o godz. 10.30 zebraliśmy się przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie, aby dokonać symbolicznego otwarcia wystawy. Wśród uczestników spotkania byli obecni: Pani Magdalena Anczykowska – przewodnicząca rady powiatu działdowskiego, Pan Wiesław Smereczyński- dyrektor szkoły, Pan Zenon Gajewski i Andrzej Rutecki – prezesi stowarzyszenia oraz delegacja nauczycieli i młodzieży szkolnej. 
Na początku głos zabrał Pan Zenon Gajewski, który w kilku słowach omówił treść wystawy. Wystawa ukazuje postacie wybitnych Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie podziękował panu Dyrektorowi Smereczyńskiemu za możliwość udostępnienia wystawy na terenie szkoły.
Pan dyrektor zaznaczył, że to nie prawda, że Polacy byli zniewoleni przez 123 lata.. Polacy wewnętrznie byli WOLNI. Zabrano ojczyznę, skreślono ją z map europy, ale Polacy zawsze, wewnętrznie byli wolni…I ta wewnętrzna wolność spowodowała, że Ci „Ojcowie Niepodległości” dokonali taki czynów, że Polska wróciła na mapy świata, odzyskała granice.

Kilka słów skierowała do organizatorów Pani Magdalena Anczykowska: Słowo podziękowania, kieruję do organizatorów Akademii Niepodległości, na terenie powiatu działdowskiego. Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” prowadząc popularyzację idei niepodległościowej, idei patriotycznej i religijnej wpisuje się w obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Otwarcia wystawy dokonali Pani Magdalena Anczykowska, Pan Wiesław Smereczyński oraz Pan Andrzej Rutecki. Wystawa będzie dostępna do końca czerwca 2018 r. Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia.

Na koniec spotkania Stowarzyszenie na ręce Pana Dyrektora przekazało materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej m.in. teki edukacyjne, biuletyny IPN, a także płyty z filmem dokumentalnym „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci”, które posłużą jako pomoc dydaktyczna w przekazywaniu wiedzy historycznej oraz kształtowaniu postaw patriotycznych.