Nadanie godności członka honorowego.

W dniu  20 kwietnia 2017 roku, w szeregi członków honorowych Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej ,,Pamięć i Tożsamość” przyjęta została Pani Dyrektor Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego – Anna Kraśniewska. Po oficjalnej części, w której Prezes Stowarzyszenia Pan Zenon Gajewski odczytał podjętą uchwałę nadającą oficjalny tytuł Pani Dyrektor, zorganizowany został poczęstunek.

Nadanie godności członka honorowego jest wyjątkowym uprawnieniem leżącym w kompetencji zarządu Stowarzyszenia. Instytucja ta powołana została już w momencie powstania organizacji,
a odpowiedni zapis na jej temat znajduje się w sporządzonym statucie.

Pani Dyrektor  Anna Kraśniewska jest czwartą osobą, która zgodziła przyłączyć się do jakże zaszczytnego grona członków honorowych Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej ,,Pamięć i Tożsamość”. Ostatnia taka uroczystość miała miejsce 31 maja 2016 roku, kiedy w honorowe szeregi Stowarzyszenia przyjęto Ks. kan. Adama Filarskiego – dziekana dekanatu działdowskiego oraz proboszcza parafii św. Wojciecha w Działdowie, Ks. kan. Mariana Ofiarę – kustosza sanktuarium Błogosławionych Męczenników Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Bpa Leona Wetmańskiego oraz Pana Grzegorza Mrowińskiego – burmistrza miasta Działdowo.

Tytuł ten nie zostaje przyznany przypadkowo. Nadaje się go osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, które swoją pracą i postawą czynnie wspierają organizację i podejmowane przez nią przedsięwzięcia. Wyróżnienie te jest formą podziękowania za dotychczasową współpracę oraz zaproszeniem do jej kontynuowania. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Ma on również możliwość uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, na którym przysługuje mu głos doradczy w podejmowanych dyskusjach.

About the author: admin