Kierunki przywozu Więźniów do niemieckiego obozu Soldau. Opracowanie: Z.Gertner.

Niemiecki Obóz Zagłady Soldau w Działdowie był pierwszym obozem zorganizowanym przez Niemców na obszarze II Rzeczpospolitej. Przeszło przez niego ok. 60 tys. ludzi , a od 25 tys. do 30 tys. zostało zamordowanych.
Obóz był miejscem kaźni obywateli polskich głównie z terenów północnego Mazowsza, powiatów płockiego, ciechanowskiego, mławskiego, a także terenów  z powiatów: toruńskiego, ostrołęckiego, łomżyńskiego, suwalskiego. Z miasta stołecznego Warszawy, z Białegostoku oraz z terenów obecnego woj. warmińsko-mazurskiego.
Kierunki przywozu więźniów do Niemieckiego Obozu Zagłady SoldauLegenda:
S – Niemiecki obóz zagłady SOLDAU w Działdowie
1 -Powiat płocki
2- Powiat toruński
3-Powiat ciechanowski
4-Powiat ostrołęcki
5-Powiat łomżyński
6-Miasto stołeczne Warszawa
7-Województwo warmińskie
8-Powiat suwalski
9-Powiat mławski
10-Maisto Białystok

About the author: admin