Autorski program edukacji historycznej dla młodzieży szkolnej „Z Historią na TY”

Autorski program edukacji historycznej dla młodzieży szkolnej „Z Historią na TY” ma sprzyjać rozwojowi postaw patriotycznych młodzieży oraz pogłębianiu wiedzy o naszym regionie, o naszej Ojczyźnie, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności. Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez większą świadomość własnych korzeni,z których się wywodzimy.