„Z Historią na TY” 2017/2018

Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” od września 2017r. rozpoczyna 2. edycję programu edukacji historycznej „ Z HISTORIĄ na TY” 2017/2018 dla młodzieży szkolnej. Program edukacji historycznej to kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim promowanie świadomego patriotyzmu.

Prelekcje zorganizowane w roku szkolnym 2016/2017

PROGRAM EDUKACJI HISTORYCZNEJ „ Z Historią na TY” ma sprzyjać rozwojowi postaw patriotycznych młodzieży oraz pogłębianiu wiedzy o naszym kraju, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności. Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez większą świadomość własnych korzeni, promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz […]

Autorski program edukacji historycznej dla młodzieży szkolnej „Z Historią na TY”

Autorski program edukacji historycznej dla młodzieży szkolnej „Z Historią na TY” ma sprzyjać rozwojowi postaw patriotycznych młodzieży oraz pogłębianiu wiedzy o naszym regionie, o naszej Ojczyźnie, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności. Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez większą świadomość własnych korzeni,z których się wywodzimy.