Szanowni Państwo !

SZANOWNI PAŃSTWO ! Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie powstało w marcu 2016r. Naszymi celami statutowymi są : pielęgnowanie kultury i tradycji polskiej, edukacja historyczna oraz rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zapomnianego Niemieckiego Obozu SOLDAU w Działdowie . Posiadamy Autorski Program Edukacyjno-Historyczny „ Z HISTORIĄ na TY” pod honorowym patronatem Pani Bogusławy Orzechowskiej – Senator […]