Antoni Julian Nowowiejski 1941-2016

Antoni Julian Nowowiejski urodził się 11 lutego 1858 r. we wsi Lubienia, w parafii Krynki k.Opatowa. W 1873 przeniósł się wraz z rodzicami do Płocka. W 1874 r. wstąpił do Seminarium Płockiego, a w 1881 r. przyjął święcenia kapłańskie. Podczas studiów wyróżniał się pilnością i systematycznością. W 1882 r. został mianowany profesorem liturgiki, teologii moralnej […]

W jakim celu powstało Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” działa od marca bieżącego roku, jesteśmy stowarzyszeniem zwyczajnym, działamy non-profit. Celem stowarzyszenia jest edukacja historyczna, pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej, patriotyzmy i wartości chrześcijańskich.

Zapraszamy do uczczenia 75. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Antoniego J. Nowowiejskiego

28 maja 1941 r. zginął śmiercią męczeńską Pasterz diecezji płockiej Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. Dokładne miejsce śmierci i pochówku nie jest nam znane do dziś. W myśl słów Jezusa Chrystusa: Dobry Pasterz oddaje swoje życie za owce, błogosławiony Antoni Julian do końca swoich dni trwał we wierze, która dawała mu siłę do przetrwania ostatnich miesięcy, tygodni i dni w […]

List Intencyjny ws. niemieckiego obozu zagłady Soldau w Działdowie.

Działdowo, dnia 26.04.2016r. Szanowni Państwo! LIST INTENCYJNY Niemiecki obóz zagłady Soldau w Działdowie był pierwszym obozem tego typu założonym przez Niemców na obszarze II Rzeczpospolitej. Zlokalizowano go na terenie koszar wojskowych, gdyż przed wybuchem II wojny światowej Działdowo leżało w strefie przygranicznej. Pierwszymi więźniami byli tu obrońcy twierdzy Modlin m.in. gen. Wiktor Thommee -dowódca Twierdzy […]