Akademia Niepodległości w Działdowie . Wykład o gen. Józefie Hallerze.

13 czerwca br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Niepodległości. Jego gościem był dr Rafał Sierchuła, pracownik naukowy Oddziału IPN w Poznaniu, który przedstawił prelekcję pt. „Generał Józef Haller. Żołnierz, społecznik, polityk”.
Spotkanie rozpoczął Zenon Gajewski, prezes Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość”. Na sali obecna była licznie zgromadzona młodzież szkolna.

(więcej…)

Ojcowie Niepodległości w Działdowie.

W ramach akcji Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa” w naszym mieście została zaprezentowana wystawa „Ojcowie Niepodległości”. 13 czerwca 2018 r. o godz. 10.30 zebraliśmy się przy Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie, aby dokonać symbolicznego otwarcia wystawy. Wśród uczestników spotkania byli obecni: Pani Magdalena Anczykowska – przewodnicząca rady powiatu działdowskiego, Pan Wiesław Smereczyński- dyrektor szkoły, Pan Zenon Gajewski i Andrzej Rutecki – prezesi stowarzyszenia oraz delegacja nauczycieli i młodzieży szkolnej.  (więcej…)

Festyn rodzinny .

10 czerwca 2018 r. członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w Festynie Parafialnym organizowanym przez parafię św. Katarzyny. Odbyły się konkursy dla dzieci i młodzieży. Rozdawaliśmy również różne materiały i gadżety patriotyczne.
Dzięki wsparciu Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku stowarzyszenie mogło zorganizować spotkanie z historią w plenerze.  (więcej…)

Uroczysty pochówek ofiar niemieckiego i sowieckiego obozu.

9 czerwca 2018 r. prezesi stowarzyszenia wzięli udział w uroczystościach pochówku ofiar niemieckiego oraz sowieckiego obozu w Działdowie.
O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza Św. w sanktuarium Błogosławionych Męczenników Działdowskich, której przewodniczył ks.kan. Marian Ofiara .
Po Mszy Św. szczątki zostały odprowadzone na cmentarz komunalny i złożone w zbiorowej mogile . Szczątki ofiar zostały odnalezione podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum w Działdowie, którego dyrektorem jest Pan Patryk Kozłowski.

Projekcja filmu w Senacie RP.

6 czerwca 2018 r. członkowie oraz sympatycy stowarzyszenia wybrali się do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na zaproszenie Marszałka pana Stanisława Karczewskiego oraz Senator RP pani Bogusławy Orzechowskiej.
O godz. 18.00 odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci”.
Podczas spotkania był obecny również dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.  (więcej…)