Obchody męczeńskiej śmierci Patronów Miasta Działdowa.

28 maja 2018 przypada kolejna  rocznica męczeńskiej śmierci abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który wraz z bp. Leonem Wetmańskim i św. Katarzyną Aleksandryjską patronują naszemu miastu.

Tak jak to miało miejsce rok temu nasze Stowarzyszenie pragnie serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców powiatu Działdowskiego oraz mieszkańców sąsiednich miejscowości na uroczyste obchody 77. rocznicy męczeńskiej śmierci Patronów Miasta Działdowa, które odbędą się 28 maja 2018 r. już od godz. 10.00 . (więcej…)

Apel Pamięci

APEL PAMIĘCI

do odczytania 28 maja 2018 w Działdowie

BOHATEROWIE WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PAŃSTWOWYCH
I SAMORZĄDOWYCH !

MIESZKAŃCY DZIAŁDOWA!

Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci w miejscu kaźni, na placu dawnego niemieckiego KL Soldau, aby przywołać pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy polegli podczas II Wojny Światowej oraz za wszystkich zamęczonych w niemieckim obozie Soldau w Działdowie.

Wzywam bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się hitlerowskiej i sowieckiej agresji.

STAŃCIE DO APELU !

CHWAŁA BOHATEROM !

Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II Wojny Światowej, bohaterów Podziemnego Państwa Polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości.

STAŃCIE DO APELU !

CHWAŁA BOHATEROM !

Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa .

STAŃCIE DO APELU !

CHWAŁA BOHATEROM !

Przywołuję policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali w walce, godni i silni miłością do Polski.

STAŃCIE DO APELU !

CHWAŁA BOHATEROM !

Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz w innych nieznanych dotąd miejscach kaźni.

Wołam zgładzonych w hitlerowskich obozach zagłady: Soldau, Auschwitz, Stutthof, w Majdanku, KL Warschau, stalinowskich łagrach oraz zamęczonych w katowniach Gestapo i NKWD.

STAŃCIE DO APELU !

ZGINĘLI ŚMIERCIA MĘCZEŃSKĄ !

Wołam do zamordowanych duchownych: błogosławionego Antoniego Juliana Nowowiejskiego-pasterza diecezji płockiej, błogosławionego Leona Wetmańskiego- sufragana diecezji płockiej,ks. dr. Jana Łubieńskiego-proboszcza parafii św. Wojciecha w Działdowie… Wołam także pozostałych księży, i inne osoby konsekrowane, którzy oddali życie za Kościół Chrystusowy, Ojczyznę i naród polski, ginąc śmiercią męczeńską.

STAŃCIE DO APELU !

CHWAŁA BOHATEROM!

Do Was wołam ! Rodacy i żołnierze polscy, którzy w 1939 roku stanęliście do walki w obronie Rzeczypospolitej. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś realizujemy my- Wasi dumni spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z Waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania Ojczyźnie.