Apel Pamięci

APEL PAMIĘCI

do odczytania 28 maja 2018 w Działdowie

BOHATEROWIE WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!

PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PAŃSTWOWYCH
I SAMORZĄDOWYCH !

MIESZKAŃCY DZIAŁDOWA!

Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci w miejscu kaźni, na placu dawnego niemieckiego KL Soldau, aby przywołać pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy polegli podczas II Wojny Światowej oraz za wszystkich zamęczonych w niemieckim obozie Soldau w Działdowie.

Wzywam bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się hitlerowskiej i sowieckiej agresji.

STAŃCIE DO APELU !

CHWAŁA BOHATEROM !

Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II Wojny Światowej, bohaterów Podziemnego Państwa Polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości.

STAŃCIE DO APELU !

CHWAŁA BOHATEROM !

Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa .

STAŃCIE DO APELU !

CHWAŁA BOHATEROM !

Przywołuję policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali w walce, godni i silni miłością do Polski.

STAŃCIE DO APELU !

CHWAŁA BOHATEROM !

Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz w innych nieznanych dotąd miejscach kaźni.

Wołam zgładzonych w hitlerowskich obozach zagłady: Soldau, Auschwitz, Stutthof, w Majdanku, KL Warschau, stalinowskich łagrach oraz zamęczonych w katowniach Gestapo i NKWD.

STAŃCIE DO APELU !

ZGINĘLI ŚMIERCIA MĘCZEŃSKĄ !

Wołam do zamordowanych duchownych: błogosławionego Antoniego Juliana Nowowiejskiego-pasterza diecezji płockiej, błogosławionego Leona Wetmańskiego- sufragana diecezji płockiej,ks. dr. Jana Łubieńskiego-proboszcza parafii św. Wojciecha w Działdowie… Wołam także pozostałych księży, i inne osoby konsekrowane, którzy oddali życie za Kościół Chrystusowy, Ojczyznę i naród polski, ginąc śmiercią męczeńską.

STAŃCIE DO APELU !

CHWAŁA BOHATEROM!

Do Was wołam ! Rodacy i żołnierze polscy, którzy w 1939 roku stanęliście do walki w obronie Rzeczypospolitej. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś realizujemy my- Wasi dumni spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z Waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania Ojczyźnie.

About the author: admin