Uroczysty pochówek ofiar niemieckiego i sowieckiego obozu.

9 czerwca 2018 r. prezesi stowarzyszenia wzięli udział w uroczystościach pochówku ofiar niemieckiego oraz sowieckiego obozu w Działdowie.
O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza Św. w sanktuarium Błogosławionych Męczenników Działdowskich, której przewodniczył ks.kan. Marian Ofiara .
Po Mszy Św. szczątki zostały odprowadzone na cmentarz komunalny i złożone w zbiorowej mogile . Szczątki ofiar zostały odnalezione podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum w Działdowie, którego dyrektorem jest Pan Patryk Kozłowski.