Umarli nie milczą-Oni wołają najgłośniej !

20 maja w Działdowie, z okazji 76. rocznicy śmierci patronów Miasta Działdowa, Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego, odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna. Inicjatywa zorganizowana została przez działdowskie Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej ,,Pamięć i Tożsamość”. Celem podjętego działania było uczczenie pamięci o wszystkich pomordowanych w  niemieckim obozie Soldau w Działdowie .

Obóz przejściowy w Działdowie.

Niemiecki obóz w Działdowie funkcjonował od początku 1940r. do stycznia 1945r. W dokumentach niemieckich dotyczących śledztwa prowadzonego przez sędziego SS przy Reichsfurerze SS obóz w Działdowie nazywano LAGER ( Obóz) albo DURCHGANGSLAGER (obóz przejściowy). W literaturze przedmiotu przywoływane są inne nazwy obozu np. Durchgangserziehungslager (przejściowy wychowawczy obóz pracy- według Haliny Kowalskiej taki napis znajdował się […]