Nadanie godności członka honorowego.

W dniu  20 kwietnia 2017 roku, w szeregi członków honorowych Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej ,,Pamięć i Tożsamość” przyjęta została Pani Dyrektor Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego – Anna Kraśniewska. Po oficjalnej części, w której Prezes Stowarzyszenia Pan Zenon Gajewski odczytał podjętą uchwałę nadającą oficjalny tytuł Pani Dyrektor, zorganizowany został poczęstunek. Nadanie godności członka honorowego jest wyjątkowym […]

Szanowni Państwo !

SZANOWNI PAŃSTWO ! Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie powstało w marcu 2016r. Naszymi celami statutowymi są : pielęgnowanie kultury i tradycji polskiej, edukacja historyczna oraz rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zapomnianego Niemieckiego Obozu SOLDAU w Działdowie . Posiadamy Autorski Program Edukacyjno-Historyczny „ Z HISTORIĄ na TY” pod honorowym patronatem Pani Bogusławy Orzechowskiej – Senator […]

Prelekcje zorganizowane w roku szkolnym 2016/2017

PROGRAM EDUKACJI HISTORYCZNEJ „ Z Historią na TY” ma sprzyjać rozwojowi postaw patriotycznych młodzieży oraz pogłębianiu wiedzy o naszym kraju, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności. Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez większą świadomość własnych korzeni, promowanie wzorców obywatelskich, upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa kulturowego oraz […]

Autorski program edukacji historycznej dla młodzieży szkolnej „Z Historią na TY”

Autorski program edukacji historycznej dla młodzieży szkolnej „Z Historią na TY” ma sprzyjać rozwojowi postaw patriotycznych młodzieży oraz pogłębianiu wiedzy o naszym regionie, o naszej Ojczyźnie, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, historii swojej społeczności. Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej młodzieży poprzez większą świadomość własnych korzeni,z których się wywodzimy.