Zbrodnia Katyńska .

6 kwietnia, o godz. 1100, w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Polnej 11A w Działdowie, odbędzie się prelekcja pt. ,,Zbrodnia katyńska i inne zbrodnie NKWD”. Zebrani będą mieli okazję wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez Panią dr Annę Adamus z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej ,,Pamięć i Tożsamość” oraz Publiczne […]