Wystawa „Polskie państwo podziemne-Armia Krajowa”

16 stycznia 2017r. o godz. 16.00 odbyło się otwarcie wystawy o Armii Krajowej, która wspólnie przygotowali: IPN Gdańsk, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz nasze stowarzyszenie. Spotkanie poprowadził oraz otworzył wystawę Prezes Stowarzyszenia Pan Zenon Gajewski, który wszystkich serdecznie przywitał . Omówił działalność stowarzyszenia oraz przypominał cele statutowe Statutowe Stowarzyszenia. Wystawa prezentuje fenomen powstania i działania Polskiego […]

Polskie państwo podziemne-Armia Krajowa

Prelekcja o Armii Krajowej odbędzie się 18 stycznia 2017r. w auli CKU, ul. Polna 11 A w godzinach:  11.00- dla młodzieży szkolnej oraz o godz. 17.00 dla mieszkańców . prelekcję wygłosi Pan Dariusz Szubarczyk- IPN Gdańsk . Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa udostępniona do zwiedzania od 17 do 27 stycznia 2017r. w godz. od 8.00 do […]

Bohaterowie Solidarności w Działdowie !

1 grudnia 2016r. na zaproszenie naszego Stowarzyszenia przybyli Państwo Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Od roku 1976 stali się jednymi z najaktywniejszych działaczy opozycji demokratycznej, a w 1978r. współzałożycielami Wolnych Związków Zawodowych. Po strajku sierpniowym Andrzej Gwiazda wybrany został wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ ‚Solidarność’. W grudniu 1981 roku najpierw internowany w Białołęce, a następnie oskarżony w […]