Pamiątki, świadectwa…

Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta Działdowo oraz mieszkańców powiatu działdowskiego, mławskiego i płockiego o pomoc w poszukiwaniu pamiątek, rzeczy, pism, dokumentów, świadectw związanych z niemieckim obozem zagłady Soldau w Działdowie.

Kierunki przywozu Więźniów do niemieckiego obozu Soldau. Opracowanie: Z.Gertner.

Niemiecki Obóz Zagłady Soldau w Działdowie był pierwszym obozem zorganizowanym przez Niemców na obszarze II Rzeczpospolitej. Przeszło przez niego ok. 60 tys. ludzi , a od 25 tys. do 30 tys. zostało zamordowanych. Obóz był miejscem kaźni obywateli polskich głównie z terenów północnego Mazowsza, powiatów płockiego, ciechanowskiego, mławskiego, a także terenów  z powiatów: toruńskiego, ostrołęckiego, […]

Zmiana nazw ulic- Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r.

1 kwietnia 2016 r. została podpisana przez Prezydenta RP Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej . Ustawa ta w wielu środowiskach budzi wiele kontrowersji, bądź jest tematem wielu polemik . Przede wszystkim ustawa skupia się na zmianie nazw ulic, które w swojej nazwie propagują […]

Zbrodnia Wołyńska- odczyt Prezesa Stowarzyszenia – Pana Zenona Gajewskiego . Wygłoszony 10 lipca 2016 r.

Zbrodnia Wołyńska to antypolska czystka etniczna, przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich. Mająca charakter ludobójstwa. Objęła swym zasięgiem nie tylko Wołyń, ale i województwa: lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie – przedwojennej Polski. A także Lubelszczyzny i Polesia. Czas zbrodni Wołyńskiej to lata 1943-45, a jej sprawcy to organizacja ukraińskich nacjonalistów- frakcja Stepana bandery, zwana często OUN-B i jej […]