Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej

"Pamięć i Tożsamość"

Zwiastun filmu: Soldau. Miasto na pograniczu śmierci.

Zarząd Stowarzyszenia

Zenon Gajewski

Prezes Zarządu

Inicjator, pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia. Społecznik. Pochodzi z Działdowa.

Andrzej Rutecki

Sekretarz - Członek Zarządu

Współzałożyciel Stowarzyszenia. Pochodzi z Działdowa. Odpowiedzialny za dział techniczny.

Maria Cegiełka

Skarbnik - Członek Zarządu

MEDIA

O nas

Chcemy pielęgnować tradycje naszych Ojców. Pragniemy przekazywać wiedzę historyczną o naszej Ojczyźnie. Będziemy pielęgnować tradycję i kulturę Polski oraz szerzyć patriotyzm. Narodowi lub społeczeństwu, które nie rozumie samo siebie, które nie wie, skąd pochodzi, i nie umie oceniać własnych walorów oraz słabości, grozi upadek. Świadomość historycznej wspólnoty jest bowiem jedną z najważniejszych więzi społecznych.

Cele i ich realizacja

Zgodnie z § 4 Statutu celami Stowarzyszenia są:
1. Edukacja historyczna.
2.Pielęgnowanie tradycji i kultury Polskiej oraz patriotyzmu.
3.Propagowanie wartości chrześcijańskich.

Zgodnie z § 5 Statutu:
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.
2. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów.
3. Ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez, wystaw, konkursów, wynikających z zadań i działań Stowarzyszenia.
4. Organizowanie imprez kulturalnych.
5. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia (działalność wydawnicza).
6. Inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia.
7. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu,
8. Pozyskiwanie do współpracy jednostek samorządowych i innych instytucji.
9. Tworzenie miejsc pamięci narodowej i opieka nad istniejącymi.

Dane kontaktowe

 •   +48 513 024 691
 • +48 517 340 888
  •   13-200 Działdowo Pl. Biedrawy 1
   nr konta bankowego
   40 8215 1029 2002 0022 1421 0001
  Premiera filmu dokumentalnego Soldau.Miasto na pograniczu śmierci odbędzie się 15 stycznia 2018 r.