Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej

"Pamięć i Tożsamość"

Zarząd Stowarzyszenia

Zenon Gajewski

Prezes Zarządu

Inicjator, pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia. Społecznik. Pochodzi z Działdowa. Odpowiedzialny za program edukacji historycznej: "Z Historią na TY" 513 024 691

Andrzej Rutecki

Wiceprezes Zarządu- Sekretarz Stowarzyszenia 509 972 975

Współzałożyciel Stowarzyszenia. Pochodzi z Działdowa. Odpowiedzialny za dział techniczny oraz za Patriotyczny Klub Filmowy. Prowadzi projekt : "Od koszar przez obóz do Miejsca Pamięci"

Maria Cegiełka

Wiceprezes Zarządu- Skarbnik Stowarzyszenia 518 877 143

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa. Reżyser filmu dokumentalnego: Soldau. Miasto na pograniczu śmierci. Odpowiedzialna za media.

O nas

Chcemy pielęgnować tradycje naszych Ojców. Pragniemy przekazywać wiedzę historyczną o naszej Ojczyźnie. Będziemy pielęgnować tradycję i kulturę Polski oraz szerzyć patriotyzm. Narodowi lub społeczeństwu, które nie rozumie samo siebie, które nie wie, skąd pochodzi, i nie umie oceniać własnych walorów oraz słabości, grozi upadek. Świadomość historycznej wspólnoty jest bowiem jedną z najważniejszych więzi społecznych.

Cele i ich realizacja

Zgodnie z § 4 Statutu celami Stowarzyszenia są:
1. Edukacja historyczna.
2.Pielęgnowanie tradycji i kultury Polskiej oraz patriotyzmu.
3.Propagowanie wartości chrześcijańskich.

Zgodnie z § 5 Statutu:
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1. Upamiętnianie wydarzeń historycznych.
2. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów.
3. Ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez, wystaw, konkursów, wynikających z zadań i działań Stowarzyszenia.
4. Organizowanie imprez kulturalnych.
5. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia (działalność wydawnicza).
6. Inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia.
7. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu,
8. Pozyskiwanie do współpracy jednostek samorządowych i innych instytucji.
9. Tworzenie miejsc pamięci narodowej i opieka nad istniejącymi.

Dane kontaktowe

 •   +48 509 972 975
 • +48 518 877 143
  •   13-200 Działdowo Pl. Biedrawy 1
   nr konta bankowego
   40 8215 1029 2002 0022 1421 0001
  "Prawdziwy patriotyzm nie może mieć na względzie interesów jednej klasy, ale dobro całego narodu." Roman Dmowski